Arhiva pojmova: Mladi lideri

Novi lideri na konferenciji u Nišu

u Tribine i edukacije
Foto: Pixabay/ilustracija Foto: Pixabay/ilustracija

Omladinska organizija AIESEC organizuje konferenciju „Novi lideri“ koja će okupiti više od 500 delegata, mladih lidera, u 11 gradova Srbije. Događaj će biti održan i u Nišu, 5. aprila u Oficirskom domu. Početak je od 11 sati. Kako navode organizatori, projekat se organizuje sa ciljem da motiviše mlade ljude da budu lideri i nosioci pozitivnih…

Gradski forum: Preduzetnik 21. veka

u Tribine i edukacije

Koje veštine treba da ima preduzetnik budućnosti? Koliko je značajno obrazovanje za dalji razvoj preduzetništva na lokalu? Koje osobine odlikuju uspešnog preduzetnika? U kom smislu Grad Niš radi na razvoju dobrog poslovnog ambijenta? Koji su mehanizmi podrške preduzetništvu? Koji je najbolji način da se mladi uče o preduzetništvu i da se više motivišu da započnu…