Arhiva pojmova: Javne politike za zapošljavanje mladih

Zapošljavanje mladih – neophodna veća međusektorska saradnja

u Podsticanje zapošljavanja

Kakve su mogućnosti za zapošljavanje mladih, ko sve može i na koji način da doprinese poboljšanju situacije? Izvor: Media i reform centar Niš / Tatjana Đukić  „Kada su politike zapošljavanja za mlade u pitanju, ne postoji aktivna saradnja svih relevantnih sektora, odnosno, nikada za isti sto nisu seli predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici medija i civilnog…