Arhiva pojmova: društveni aktivizam

Sticanje radnog iskustva kroz društveni aktivizam

u Aktivizam i volonterizam

Ako želimo da napredujemo, neophodno je da radimo na sebi u svakom aspektu i trudimo se da doprinesemo promenama u zajednici. Često se govori o tome da bismo svi želeli da živimo bolje. Da li i sami činimo dovoljno da do tih promena dođe? Aktivizam ima višestruki značaj. Kako za zajednicu tako i za pojedince…