„Sa idejom da podržimo rad i zalaganje uspešnih i talentovanih mladih ljudi u našem gradu, pružamo priliku zainteresovanim organizacijama, frilenserima i početnicima u poslovanju da u zajedničkom prostoru razvijaju svoje veštine i znanja, ali i da realizuju aktivnosti kojima se bave. Vodeći se vizijom da samo zajedničkim radom i međusobnom podrškom možemo da izgradimo uspešnije i prosperitetnije društvo, želimo da ohrabrimo mlade ljude i pružimo im mogućnost da se lično i profesionalno usavršavaju i stvaraju nove poslovne prilikeporučuju iz Centra KapitalSoftware

Ko može da se prijavi?

Osnovni kriterijumi za dodelu coworking prostora organizacijama ( bespatno korišćenje za maksimalno pet organizacija po dva sata nedeljno)

  1. da realizuju društveno-korisne inicijative i programe
  2. da im je primarna ciljna grupa omladinska populacija
  3. da postoje i uspešno rade minimum godinu dana
  4. da imaju najmanje pet aktivnih, stalnih članova

U prostoru novog IT centra, organizacije će moći da održavaju sastanke, edukacije, pripremaju projektne aktivnosti i realizuju slične sadržaje.  Na raspolaganju su dve opremljene sale za sastanke. Postoji mogućnost korišćenja raspoloživih resursa centra, po dogovoru, u skladu sa potrebama organizacija.

Osnovi kriterijumi za dodelu  coworking prostora pojedincima i “start-up” timovima ( besplatno korišćenje za maksimalno tri frilensera ili  timova sa fleksibilnim paketom)

  1. da poslovna ideja ima tržišnu validaciju
  2. da ideja ima potencijal za budući razvoj
  3. da ne posluju duže od tri godine

Pojedinci će u KapitalSoftware prostoru moći da koriste sve raspoložive resurse centra. Na raspolaganju su radna stanica – Asus monitor dijagonale 21.5 inča i Intel Smart think računar sa Intel i3 procesorom, dve sale za sastanke, štampač, projektor, platno, LCD TV, Sony PC, aparat za kafu.

„U skladu sa potrebama korisnika, moguć je i dogovor o dodatnim sadržajima, kako bismo im na najbolji mogući način pružili podršku“ ističe se u pozivu